M.M: NewNewsPageTemplate
NewNewsPageTemplate

Case: Loimaan keskusjätevedenpuhdistamo

2018-11-30

Loimaalle avattiin keskusjätevedenpuhdistamo Loimaan Vesi -liikelaitoksen toimesta huhtikuussa 2015. Christian Bernerin toimittamat WTW:n mittalaitteet ja Efconin näytteenottimet ovat myös osana valmistunutta projektia.

Keskusjätevedenpuhdistamolla käsitellään Loimaan kaupungin jätevesien lisäksi Ypäjän kunnan sekä Loimaan Alastaron ja Mellilän alueiden jätevedet. Käsittelyssä tärkeimmät tavoitteet ovat jäteveden orgaanisen aineen ja biologisen hapenkulutuksen vähentäminen ja ravinteiden kuten fosforin ja typen poisto. Keskuspuhdistamolla voidaan käsitellä 20 000 m3 jätevettä vuorokaudessa.

 

Luotettavaa mittaamista ja laadunvalvontaa

Christian Berner Oy on toimittanut laitokselle WTW:n mittalaitteet, joilla valvotaan jäteveden laatua sekä ohjataan prosessin kulkua mittaamalla mm. typpi- ja fosforipitoisuuksia. Saksalaisen WTW:n mittalaitteita toimitettiin laitokselle 30 kappaletta ja lisäksi toimitettiin kolme kappaletta Efcoin näytteenottimia ympäristöviranomaisten tekemää laadunvalvontaa varten.

”Laitoksen suurten laitteiden hankinnassa painotettiin laadun lisäksi erityisesti energiatehokkuutta. Mittalaitteiden hankinnassa oli tärkeää, että ne olivat yleisesti Suomessa käytössä olevia laitteita sekä se, että varaosat ja huolto ovat saatavilla tarvittaessa helposti”, kertoo puhdistamonhoitaja Seppo Seppälä Loimaalta.

Markkinoilla olevista mittalaitteista Loimaan puhdistamolle esitettiin urakoitsijan toimesta kolme eri vaihtoehtoa, joista WTW:n mittalaitteet nousivat yli muiden. Tutustumiskäynnit sekä puhelut muihin vastaaviin laitoksiin antoivat varmuuden WTW:n laitteiden laadukkuudesta, kustannustehokkuudesta ja kestävyydestä. Myös teknisen laitetoimittajan, Christian Bernerin asiantuntemus vakuutti: laitteet, käyttöönotto, huolto ja varaosat onnistuvat kätevästi samasta osoitteesta. Etenkin tiivis yhteydenpito alkuvaiheen käyttöönotossa ja kalibroinnissa saa kiitosta Loimaan keskusjätevedenpuhdistamolta.

Asiantuntija Salla Häkkisen avulla saatiin moni asia hoidettua jouhevasti. Varsinkin alkuvaiheessa mittauksista oli paljon kysymistä ja vaadittiin useampikin puhelu Sallalle. Lähes kaikki puhdistamon laitteet olivat meille uusia ja käyttöönotossa päivätkin venyivät pitkiksi laitteisiin tutustuessa. Harjoitteluvaihe on nyt takana ja olemme tyytyväisiä sekä laitteisiin että puhdistustuloksiin – laitos puksuttaa vakaasti”, iloitsee Seppo Seppälä. Loimaan nykyaikaisessa puhdistamossa onkin käynyt paljon tutustujia muilta vesilaitoksilta.

Myös Christian Bernerillä ollaan tyytyväisiä projektin kulkuun ja etenkin hyvään lopputulokseen. WTW:n mittalaitteet ovat alansa huippuluokkaa ja ne valmistetaan Saksassa yli 60 vuoden kokemuksella. Vankkaa kokemusta vesilaitosprojekteista löytyy myös Christian Bernerin Salla Häkkiseltä.

” Vesilaitosprojekteissa työskennellään useiden eri toimijoiden – suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja loppuasiakkaan – kanssa. Se tekee projekteista haastavia, mutta samalla mielenkiintoisia ja opettavaisia. Projektin valmistuminen kestää yleensä useamman vuoden, eikä laitetoimittajan vastuu pääty laitoksen käynnistykseenkään. Asiakkaille antamamme tekninen tuki jatkuu koko laitteiden elinkaaren ajan”, tiivistää Salla Häkkinen Christian Berneriltä.

WTW:n mittalaitteista lisätietoa täältä >>

Loimaan Veden sivuille täältä >>

TopContent: Link (7757)
Default.Master