Etsi Tuotteet

Etsi Valmistajat

Etsi Kestävät ratkaisut

kestävä tuotanto

Christian Berner toimittaa materiaalimäärien mittaamiseen ja hävikin minimoimiseen tarkoitettuja järjestelmiä moniin eri käyttökohteisiin. Autamme valitsemaan tuotantoon sopivan materiaalin, joka kestää kulutusta hyvin.

Pienempi ilmastojälki tuotantoketjuun

Väestömäärän kasvu lisää talouskasvua maailmanlaajuisesti, myös Pohjoismaissa. Maapallon resurssit ovat kuitenkin rajalliset, mikä kiristää vauraiden maiden kulutukseen kohdistuvia vaatimuksia, joiden myötä ympäristöjalanjälkeä voidaan pienentää. Tämä tavoite lisää kiertotaloutta tehostavien tuotteiden ja järjestelmien kysyntää. Kiertotaloudessa resursseja käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja niitä uusiokäytetään ja kierrätetään, jotta jätettä syntyisi mahdollisimman vähän.

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttää koko yhteiskunnan rakennemuutosta. Monet yritykset pyrkivät parhaansa mukaan vähentämään koko tuotantoketjunsa päästöjä, mikä realisoituu tehostuneina prosesseina ja uusien materiaalien ja tuotantomenetelmien lisääntyvänä kysyntänä.

Haaste on suuri, mutta tuo myös mahdollisuuksia – ovathan innovaatio, korkea laatu ja kestävät ratkaisut merkittävä osa Christian Bernerin tarjontaa.