Etsi Tuotteet

Etsi Valmistajat

Etsi Kestävät ratkaisut

Lääketeollisuus

Kysy lisätietoa aseptisesta nestetäytöstä, homogenoinnista, märkäjauhatuksesta, tyhjiöprosessilaitteista ja jauheannostelusta.

Aseptinen nesteentäyttö      
Kaikki tarvittava manuaalisen täytön pöytämalleista ja puoliautomaattisista järjestelmistä täysautomaattisiin täyttö-, kumitulppaus- ja korkituskoneisiin. Täysautomaattiset järjestelmät sopivat kaikille lasi- ja muovipulloille, koeputkille, pipeteille ja ei-erillisille mikroputkille.

Homogenointi                           
Homogenisaattori on suurnopeussekoitin, jolla kaksi erilaista faasia voidaan dispergoida tai homogenisoida tehokkaasti keskenään.
Tavallisen sekoittajan hiertovoima ei usein riitä hajottamaan hiukkasia riittävästi dispergoinnin (nesteen hiukkasten hienontamisen) tai homogenoinnin (nestepisaroiden hienontamisen toiseen nesteeseen) saavuttamiseksi.

Märkäjauhatus                                                       
Märkäjauhatusmyllyjä, kuten hammaskolloidimyllyjä, käytetään usein esimerkiksi salvojen ja ihovoiteiden emulgointiin ja homogenointiin.

Tyhjiöprosessilaitteistot       
Tyhjiössä sekoittaminen minimoi tuotteeseen pääsevän ilman määrän, jolloin tuotteen ulkonäöstä tulee houkuttelevampi ja sen säilyvyys paranee. Lisäksi tuotteen densiteetti on toistettavissa, mikä helpottaa tarkkaa täyttöä. Vakuumiprosessissa myös raaka-aineet (kuivat ja nestemäiset) voidaan imeä sekoittimeen, mikä usein helpottaa käsittelyä ja lyhentää sekoitusaikaa. Tyypillisiä käyttökohteita lääketeollisuudessa ja kosmetiikassa ovat eri tyyppiset salvat, voiteet, maskarat ja lotionit.

Jauheannostelu                        
Jauheannostelu ja punnitus hihnavaaoilla, gravimetrinen tai volumetrinen annostelu tai virtaamanmittaus massavirtausmittarilla.

  • Validoidut ratkaisut
  • Tarkka sääntely
  • Lääkelain mukainen
  • Varma ja tehokas tuotanto