Etsi Tuotteet

Etsi Valmistajat

Etsi Kestävät ratkaisut

Viimeksi päivitetty: 21-11-11 | 11.03

Case Aranda: Christian Bernerin edustamat kenttämittarit ja kylmäkuivurit osana Itämeren tutkimusta

Merentutkimusalus Aranda lipuu laituriin Helsingissä. Alus on ympäristökeskuksen hallinnoima laiva, joka on suunniteltu erityisesti Itämeren tutkimukseen, mutta alus on vieraillut tutkimusmatkoillaan mm. Etelämantereella ja Jäämerellä.

Itämeren tutkimusmatkoilla kerätään ja analysoidaan tietoja merestä, muun muassa virtauksista, vedenlaadusta, rehevöitymisestä, eläimistä, merenpohjasta ja jopa hylyistä.

Kenttätyö on tärkeä osa merentutkimusta

Laivasta nousee laiturille merianalyytikko Jere Riikonen. Hänellä on repussaan WTW:n kenttämittareita, joilla hän on tehnyt pH-, redox-, johtokyky- ja happimittauksia merenpohjasta. Hän on kiertänyt Suomenlahdella kaksi viikkoa tutkimusalus Arandan mukana keräten näytteitä Itämeren pohjasta.

Suomi ja EU on sitoutunut meriympäristön tilan parantamiseen ja siksi Itämerellä tarvitaan erilaisia kemiallis-biologisia ympäristötutkimuksia. Suojelupäätökset perustuvat tutkimustuloksiin.

- Pohja-alueiden hapettomuus on yksi Itämeren suurimmista ongelmista. Hapettomuus aiheuttaa meriveteen sisäistä ravinnekuormitusta. Aiemmin pohjasedimenttiin saostunut fosfaatti liukenee hapettomissa olosuhteissa takaisin veteen ja aiheuttaa ravinteiden ylitarjontaa merivedessä. Tämä kuormitus näkyy mm. levien liikakasvuna ja veden samentumisena, kertoo Jere Riikonen.

Jere tutkii työssään merivettä ja sedimenttejä. Näissä tutkimuksissa hän käyttää usein Christian Berneriltä hankittuja WTW:n kenttämittareita pH-, redox-, lämpötila- ja happimittauksiin sekä vakuumikylmäkuivureita. Riikonen on ollut tyytyväinen erityisesti kenttämittareihin. Ne ovat valmistettu kestämään kovaakin käyttöä eikä ankarat olosuhteet, merivesi ja kura ole estäneet laitteiden toimimista.

Kuvassa merianalyytikko Jere Riikonen Suomen ympäristökeskuksesta mittaa meriveden happipitoisuutta.

Näytteet matkaavat Helsingin Viikkiin laboratorioon tutkittavaksi. Näytteet käsitellään laboratoriossa Christian Bernerin toimittamilla Martin Christin kylmäkuivureilla.

-Kylmäkuivuri on laite, jolla voidaan poistaa kosteus jäädytetystä näytteestä siten, että näytteessä olevat tärkeät proteiinit, aromit tai muut vastaavat ominaisuudet säilyvät tuotteessa. Tämän mahdollistaa alhaisen vakuumin alle 6.11 millibaarin ja kylmäkierukan -55 celsiusasteen kylmyys, joka poistaa kosteuden kaasumuodossa, kertoo Christian Bernerin asiantuntija Timo Kekki.

Tutkimustulosten avulla hoidetaan Itämerta

Tutkimustulokset analysoidaan Viikissä.  Itämeren seurantaa varten on laadittu erityinen merenhoidon seurantaohjelma, jossa kootaan yhteen eri tutkimuslaitosten tekemän seurannan tulokset.  Jatkuva seuranta paljastaa, mihin suuntaan meri ja meriluonto ovat kehittymässä ja miten merta voidaan hoitaa oikein.

Me Christian Bernerillä jaamme saman huolen ympäristön suojelemisesta. Olemme teknisenä laitetoimittajana ylpeänä mukana myös tässä projektissa, joka mahdollistaa merialueiden suojelun ja hoidon parhaalla mahdollisella tavalla. Meille on tärkeää, että tuotteidemme ja laitteidemme avulla autamme myös asiakkaitamme toimimaan puhtaamman ympäristön puolesta.

Ympäristöystävälliset ratkaisut yhdistettynä tekniseen osaamiseen tuottavat lisäarvoa myös asiakkaallemme ja säästävät sekä luontoa että kustannuksia.

 

***

Aranda on nykyaikainen jäävahvistettu tutkimusalus, joka soveltuu monitieteelliseen, ympärivuotiseen merentutkimukseen. Aluksen toimintaa hallinnoi Suomen ympäristökeskus SYKE. Aluksen nimi Aranda juontuu kreikasta ja tarkoittaa vapaasti käännettynä merten kyntäjää. Nimensä mukaisesti alus on suunniteltu ja rakennettu erityisesti Itämeren vaatimuksiin. Aranda toimii Itämerellä kaikkina vuodenaikoina - myös talvella.

Tutustu Arandan toimintaan täältä >>

Arandan avoimet ovet video >> 

Tietoa Martin Christin kylmäkuivurista >> 

Tietoa WTW:n mittareista >> 

Kuvamateriaali: Ilkka Lastumäki

Lisätietoja antaa

Jaa tämä sivu