Etsi Tuotteet

Etsi Valmistajat

Gasatervinningssystem_2

John Zink kaasujen talteenottimet

John Zink Hamworthy Combustionin kaasujen talteenottimet (VRUs) estävät turvallisesti vaarallisia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOCs) vapautumasta ilmaan prosesseissa, joissa siirretään haihtuvia hiilivetyjä.

John Zinkin ADAB™ -kaasujen talteenottimissa yhdistyvät fyysinen absorptio ja hiilivetyhöyryjen talteenotto ja varastointi. Hiilivetyjen talteenottoon investoiminen on erittäin tuottavaa ja lisäksi prosessi täyttää maailmanlaajuiset päästöstandardit.

John Zink Hamworthy Combustionin VRUs-kaasujen talteenottimia voidaan käyttää laajasti erilaisissa sovelluksissa kuten rekkojen, junavaunujen ja laivojen purkamisessa sekä säiliöiden ja prosessien ilmastukseen.

  • satamien terminaalit
  • prosessien ilmastus
  • junavaunujen purku
  • säiliöiden ilma-aukot
  • rekkojen lastaus